Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?
15 Eylül 2017 - 14:25
Sponsorlu Bağlantılar

Tiroid kanseri, birçok ülkede her yıl yeni kanser teşhislerinin yaklaşık % 1'ini temsil etmektedir. Tiroid kanserleri papiller karsinomalar (% 80), folliküler karsinomalar (% 10), medüller tiroid kanseri (% 5-10), anaplastik karsinomalar (% 1-2), primer tiroid lenfomaları (nadir) ve primer tiroid sarkomları nadir) olarak karşımıza çıkmaktadır. Hürthle hücreli karsinom, sıklıkla foliküler karsinomun bir varyantı olarak kabul edilen nadir bir tiroid malignansidir. Hürthle hücreli karsinomalar, tüm tiroid malignitelerinin% 2-3'ünü oluşturur. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmesiyle birlikte genellikle birey yaşamının beşinci veya onuncu yılında kendini gösterir. Klinik tablo diğer tiroid malignitelerine benzerdir. Aşağıdaki bilgiler tiroid kanseri belirtileri ile ilgilidir.

Tiroid Kanseri Belirti ve Bulguları


Tiroid karsinomu en sık ağrısız, palpe edilebilen, tek başına tiroid nodülü olarak ortaya çıkar. Hastalar veya klinisyenler, boynun rutin olarak palpe edilmesi sırasında bu nodüllerin çoğunu fark edebilmektedir. Tiroid nodüllerinde malignite ile ilgili belirti ve bulgular aşağıdaki gibidir.

Yalnız Nodüller: 60 yaşın üzerindeki hastalarda ve 30 yaşın altındaki hastalarda muhtemelen malign olma olasılığı yüksektir.

Erkeklerdeki artmış malignite oranı,

Nodüler büyüme

Hızlı büyüme: Korkulan tiptir.

Genellikle ağrısızdır (palpasyona dokunmaz); Benign hastalığa daha güçlü bir şekilde bağlı ağrının ani ortaya çıkması (örneğin benign kiste kanama, subakut viral tiroidit)
Sert ve sabit nodüller.

Tiroid Kanseri Tanısı


Yalnız tiroid nodülünün çalışmasının tanısı malign olanı benign hastalıktan ayırmak ve böylece hangi hastanın müdahale gerektirdiğini ve hangi hastaların seri olarak izlenebileceğini belirlemektir. Kronolojik değerlendirme, fizik muayene, laboratuar incelemesi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde temel dayanaklardır. Görüntüleme çalışmaları, seçilmiş vakalarda yardımcı olabilir.
Tiroid kanseri şüphesi bulunan hastalarda yapılan muayenede aşağıdaki adımlar izlenmektedir.
Tiroid bezi ve servikal yumuşak dokular da dahil olmak üzere baş ve boyun muayenesi,
Dolaylı larengskopi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum